Astrokot - astrolinks, czytanie, koty - Magda Zbyszewska

Astrokot
Bagheera i Mrdu

Bagheera i Mrdu


Click picture to magnify!
Kliknij obrazek, żeby powiększyć!
BAGHEERA AND MRDU


Bagheera (female; 1997-2008) and Mrdu (male; 1997-2012) - siblings, born on 20th April 1997 in Falenica near Warsaw, brought to my place on 25th May 1997.

Bagheera (samiczka;1997-2008) i Mrdu (samiec;1997-2012) - rodzeństwo, urodzone 20 kwietnia 1997 w Falenicy pod Warszawą, przywiezione do mojego domu 25 maja 1997.


CHILDHOOD

Young Bagheera Solitaire
Young BagheeraSolitaire

Brother's Hug
Brother's Hug


ADULTS

Backpack sleepingbag Sir Mrdu
Backpack sleeping bag Sir Mrdu

Summer evening Bagheera at the cat's
Bagheera: Summer evening Bagheera at the cat's "tree"

Where is Mrdu Overworked
Where is Mrdu? Overworked
Siamese
Siamese twins?


JESÓWKA TIME

Grasshopper
Bagheera's favorite food
Where is it
Where is it?
Don't hug me
Don't hug me
Bagheera 2006
Bagheera 2006
Mrdu2006
Hospitable Mrdu
March 2007
March 2007
May 2007
May 2007
May 2007
May 2007
Parallel shift
Parallel shift
Pine 2011
Pine 2011