Astrokot - astrolinks, czytanie, koty - Magda Zbyszewska

Astrokot
 Tola and Toto
Click a picture to magnify!
Kliknij obrazek, żeby powiększyć!
TOLA AND TOTO


Tola (female; 1999-2011) and Toto (male; 1999 - 6.09.2018) - siblings, born in May 1999 as free wild cats in Warsaw near Koszykowa street, brought to my place on 30th August 1999 because of their poor health condition and they stayed with us.


Tola (samiczka; 1999-2011) i Toto (samiec; 1999 - 6.09.2018) - rodzeństwo urodzone jako dzikie, wolne koty w Warszawie w okolicach ulicy Koszykowej, przyniesione do domu 30 sierpnia 1999 z powodu złego stanu zdrowia, zostały z nami.NEXT GENERATION

Toto: Sitting on a kaktus
 
Toto, 4 months old: Sitting on a cactus
 

Tola: Playing
 
Tola: Playing (2)
Tola: Playing
 
Tola: Playing (2)

Toto on top
 
Tola on top
Toto on top
 
Tola on top

Printing (1)
 
Printing (2)
Printing (1)
 
Printing (2)

Tola as a flower Tola is sleepy
Tola as a flower Tola is sleepy

Sun-bath
Sun-bath
Siesta Toto...
Siesta Toto: Looking for...